University

Meer dan een (werk)locatie

Bizztribe University

Kennisdeling

Zelfstandig ondernemers maken meestal het verschil vanwege unieke kennis en/of concepten. We ondersteunen de aangesloten ondernemers graag door middel van de BizzTribe University.

We positioneren deze onderdelen, in overleg met elkaar, bij de verschillende partners en ambassadeurs.

Partners

BizzTribe werkt met verschillende partners die hun podium krijgen en/of nemen tijdens de maand events.
Naast partners en ambassadeurs hebben we samenwerkingsverbanden met diverse ondernemers werkzaam in verschillende domeinen.

University